AUTOBUSY LEVNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ

 • organizace nepravidelné tuzemské i mezinárodní dopravy osob pro školy, firmy a instituce
 • linková doprava
 • ucelené jednodenní i vícedenní zájezdy
 • zajišťování zaměstnaneckých svozů
 • hromadné převozy osob při pořádání konferencí a kongresů
 • návazná doprava na česká i zahraniční letiště

VÝHODY NAŠÍ NABÍDKY

 • 1 –  v y t ě ž o v á n í    v o z ů
  pomocí obsáhlé databáze jízd používáme v rámci ČR unikátní systém celodenního vytížení autobusů, což znamená spojování více jízd během dne do jedné směny vozidla (samozřejmě s bezpečnými časovými odstupy). Tím výrazně snižujeme konečnou cenu pro klienta, jelikož během dne nejsou nutná přistavení a odstavení vozidla až do garáží, vozidla jsou ale vždy připravena na další jízdu na našich smluvních servisních místech.
 • 2 –  v ž d y   v o l n á   k a p a c i t a
  v případě plné kapacity našich vozů v určité oblasti zachování nízké ceny za přepravu a vysoké kvality díky spolupráci s více než 500ti smluvními partnery po celé ČR.
 • 3  – š i r o k á     n a b í d k a
  minibusy a autobusy všech velikostí, od osobních automobilů a 9 místných minibusů, přes midibusy a standardní autobusy až po 78 místné dvoupatrové luxusní autokary, od střední a vyšší třídy s plnou výbavou až po Top Class Comfort.

SPOLEHLIVOST

 • ověření dodavatelé s kvalitními vozy
 • nepřetržitý dispečerský dohled
 • vstřícná komunikace
 • ochota

CO VŠE JE ZDARMA?

 • cenová kalkulace včetně doporučení nejvýhodnějšího řešení přepravy – již od 1 osoby
 • zařazení do celostátního systému vytěžování – v případě vytížení jízdy na Vaše doporučení odměňujeme!
 • analýza trhu – standardní ´konkurz´ z několika desítek možností; fotografie a popis doporučeného typu vozu uvidíte předem
 • služby přepravního delegáta a pomoc se zavazadly (po dohodě)
 • NON-STOP dispečink – v případě nouze bezprostřední poskytnutí náhradního vozidla

ŠETŘÍME PENÍZE NAŠICH KLIENTŮ

 • 1 –  a n a l ý z a   p o p t á v k y
  vyhodnocení specifikace poptávky a prověření volné kapacity z nejbližšího místa, včetně možnosti nočního garážování na více místech ČR ve vlastních prostorách, či prostorách subdodavatelů. Tj. možnost přistavení z kratší vzdálenosti a tím snížení ceny. Také v případě plné kapacity v určité lokaci spolupráce s více než 500ti smluvními partnery po celé ČR.
 • 2 –  v y t ě ž o v á n í   v o z ů
  evidence a úspěšná kombinace nevytížených jízd. Informace vedoucí k vytížení odměňujeme slevou na přepravě! Pomocí kombinace krátkých transferů a pravidelných jízd snížení ceny.
 • 3  – f l e x i b i l i t a
  vozidla i atypických velikostí kdekoli a kdykoli, v hlavní sezóně evidence volných kapacit a možnost vytížení cesty i s vozidly jiných dopravců, spolehlivá subdodavatelská výpomoc dopravcům, bezplatné dispečerské řízení a dohled, pro klienty výhoda jednání s jediným partnerem, vstřícnost, důraz na osvědčenost, spolehlivost, kvalitu, úsporu a platební morálku.