• organizace nepravidelné tuzemské i mezinárodní dopravy osob pro školy, firmy a instituce
 • linková doprava
 • ucelené jednodenní i vícedenní zájezdy
 • zajišťování zaměstnaneckých svozů
 • hromadné převozy osob při pořádání konferencí a kongresů
 • návazná doprava na česká i zahraniční letiště

POPTÁVKA

Rádi byste zjistili co Vámi poptávaná přeprava obnáší? Za jakou cenu je možné jízdu zajistit, jaké povolení k vjezdu např. v centrech měst, či v některých lokalitách, je nutné mít sebou? Jaký vliv na cenu má velikost či vybavení autobusu/minibusu?

Můžete nám napsat poptávku, či zavolat, na kontakty uvedené v samostatné sekci a my Vám s radostí zašleme nezávaznou kalkulaci ceny i se všemi informacemi k dané přepravě.

Jaké informace uvést v poptávce, abychom mohli bez dalších dotazů zaslat kompletní odpověď?

 • Termín(y) odjezdu. Ať už jde o cestu v jeden den, nebo i zpáteční cestu např. po týdnu, měsíci ap. Pomůže nám vybrat konkrétní vozidlo v daném termínu a tím upřesnit jeho práci, vytížení a cenu za přepravu.
 • Místo přistavení vozu a místo dojezdu. Pomůže nám zpřesnit cenu díky konkrétnímu počtu kilometrů, možností odstavení vozidla v okolí ap.
 • Počet osob. Pomůže nám vybrat konkrétní vozidlo, či vozidla o dané obsazenosti. Bez známého počtu osob obnáší výpočet ceny velké rozpětí, čím větší vozidlo, tím vyšší náklady na provoz.
 • V případě jízdy na více dnů informaci, zda je možné zajistit ubytování řidiče z Vaší strany. Přepravy bez ubytování poskytujeme jen velmi zřídka, navíc zahrnutí ubytování do naší nabídky výrazně zvyšuje cenu za přepravu. Pro každého klienta je proto rozhodně cenově výhodnější zajistit ubytování i řidiči v rámci skupiny.
 • Případné další požadavky na vozidlo či průběh přepravy. Pomůže nám opět zpřesnit cenu a dodat Vám případné doplňující informace o možnostech, variantách řešení ap.

Neznáte některý z uvedených údajů? Nic se neděje, můžete nám napsat poptávku i tak, uvést známá fakta a my Vám zašleme jen rámcovou nezávaznou kalkulaci, kterou v případě Vašeho dalšího zájmu můžeme upřesnit, až budou zbývající informace známy.

Nezávazné kalkulace jsou ZDARMA!

Naše nezávazné kalkulace obsahují zpravidla tyto informace (každá poptávka má svá specifika, také ke každé přepravě přistupujeme individuálně, proto se jedná jen o obecnou informaci):

 • přesnou cenu, či cenové rozmezí, za které je přepravu možné zajistit
 • údaj, zda je cena bez či s DPH (mezinárodní jízdy jsou ze zákona osvobozeny od DPH)
 • nabízený typ vozu, obsaditelnost, orientační foto vozu
 • informaci, zda je k přepravě nutné zažádat o vydání povolenky k vjezdu a u jaké obce
 • informace k dalším poptávaným údajům

Vozy rezervujeme až po výslovném objednání klientem, jinak je na ně nabírána první závazně objednaná práce.

Informace pro případ cesty do místa, kde je obcemi požadována povolenka k vjezdu autobusů: většina obcí v ČR vydává povolenky pouze klientům, nikoliv dopravcům. Jedná se zjevně o obranu proti zneužívání některými dopravci v minulosti. Z tohoto důvodu je vhodné už při zaslání poptávky počítat s tím, že žádost o vydání povolenky bude muset být na příslušnou obec (popř. městskou část ve statutárních městech) podána Vámi. My Vám pro tento účel samozřejmě dodáme potřebné doklady jako RZ vozu, sken velkého Technického průkazu ap. V zahraničí funguje vydávání povolenek různě, nicméně princip podání žádosti klientem bývá stejný. Bez vydané povolenky, která není k dispozici přímo ve vozidle na místě, zásadně přepravu do dané oblasti neposkytujeme, řidič ukončí jízdu před hranicí této oblasti, či ji objede.

CENÍK

Ať už uvažujete o konkrétním zájezdu, nebo si jen potřebujete udělat představu, rádi  Vám poskytneme nezávaznou a bezplatnou kalkulaci ceny zájezdu po zaslání písemné poptávky. Též jsme připraveni zodpovědět Vám případné dotazy i telefonicky. Neváhejte nás proto kontaktovat.

E-mail: info@Autobusy-Levne.cz

Tel. 283 290 629 (v denní době do kanceláře dispečera, mimo denní dobu přesměrováno na mobil službu konajícího dispečera, funguje non-stop)